KBvG

Infographic Animatie Taalvaardig Sociaal domein

De maatschappelijke rol van KBvG

De Koninklijke Beroepsvereneging van Gerechtsdeurwaarders speelt een belangrijke maatschappelijke rol in het oplossen van de schuldenproblematiek. Het imago van een gerechtsdeurwaarder die aan deuren staat te rammelen om geld binnen te halen is achterhaald. Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke signalerende functie en werken veel samen met schuldhulpverleningsoriganisaties. 

Met mandaat van haar leden doen ze voorstellen aan de politiek om bijvoorbeeld wetten aan te nemen die eerlijker zijn voor mensen met schulden. Samen met KBvG ontwikkelden we een aanvullende huisstijl, animaties, kennisdossiers, postion papers en zelfs een glossy magazine voor ketenpartners. 

Ontwikkelde producten

Drie uitgaves GDW magazine

Bekijk archief magazines

Dossier: Laaggeletterdheid

Klik hier voor meer dossiers.

Dossier: Aangiftewijzer

Klik hier voor meer dossiers.

Position Paper 'Schulden in perspectief'

Klik hier voor het volledige Position Paper

Infographic Beslagvrije Voet

Infographic Economische Waarde

Animatie debiteuren

Animatie ketenpartners