Wij maken de wereld simpeler, leuker en toegankelijk voor iedereen

Koek met een missie

De wereld is complex. En daar hebben we zelf met elkaar voor gezorgd. De complexiteit van de wereld is hard toegenomen maar het IQ van de gemiddelde mens niet. Dat gaat botsen, sterker nog, het is al gebotst. Digitalisering en automatisering van informatie betekent naast de vele voordelen ook grote groepen buitensluiten. Een treinkaartje kopen en tegen de verkoper zeggen waar je naartoe wilt kan op veel plekken niet meer. Maar ook veel overheidsdiensten gaan over op digitaal. Dat is de toekomst, dat is efficiënt. 

Een grote groep mensen is uit het oog verloren. Maar we hebben gelukkig het gevoel dat we op een keerpunt zijn beland. Cijfers over laagtaligheid (1 op de 7) openen veel ogen. En vergeet niet dat digitaal ook een taal is. Een taal die niet iedereen spreekt. Het is te afstandelijk, te passief.

Mensen willen andere mensen spreken in hun eigen taal. En vragen kunnen stellen. Moeten we dan alle computers weer vervangen door mensen? Natuurlijk niet. Zolang we de eindgebruiker betrekken, goed luisteren, dan kunnen we met elkaar diensten en communicatie maken waar iedereen zich prettig bij voelt. Diensten en communicatie die slimmer, leuker en speelser zijn.

Onze kernwaarden, speels, eerlijk en simpel, hanteren we in alle dingen die we maken. En ons Friese boerenverstand helpt ook om dingen niet te overdenken. Als we het even niet weten? Dan vragen we toch gewoon de eindgebruiker? Wel zo simpel en eerlijk. 

Dit betekent het om Klare Koek te zijn

Als Klare Koekers zijn we bewust. Bewust van elkaar, onze omgeving en onze nalatenschap. We sluiten niemand buiten. We zijn elke dag minimaal 15 minuten alleen met onze gedachten voor reflectie, bezinning en een boost in creatieve oplossingen. We helpen elkaar in goede en slechte tijden. Klare Koek is geen pet die je opzet. Het is onderdeel van wie je bent. Wij maken de wereld simpeler, leuker en toegankelijker voor iedereen.

Dit is Klare Koek

Klare Koek - Peter van der Steen

Peter van der Steen

Administratie, facilitair

Klare Koek - Remco van der Steen

Remco van der Steen

Concept, UI/UX developer

Klare Koek - Thirza van der Zee

Thirza van der Zee

Concept art, illustrator, animator

Klare Koek - Andrez Zijlstra

Andrez Zijlstra

Copy, sales

Klare Koek - Jorrit van Kaam

Jorrit van Kaam

Concept, copy, sales

Klare Koek - Jildou Smilda

Jildou Smilda

Stagiair multimedia

Klare Koek - Justin van Elst

Justin van Elst

Fullstack developer, DevOps

Klare Koek - Douwe Schilstra

Douwe Schilstra

Vormgever, concept

Klare Koek - Mark van der Steen

Mark van der Steen

Concept, vormgever

Klare Koek - Jouke de Vries

Jouke de Vries

Frontend developer

Klare Koek - Rigtje Schootstra

Rigtje Schootstra

Concept art, illustrator, animator

Klare Koek - Rosanne Nicolai

Rosanne Nicolai

Fullstack developer

Klare Koek - Patrick de Groot

Patrick de Groot

Stagiair multimedia

Klare Koek - Anna Boomsma

Anna Boomsma

Stagiair multimedia

Referenties

'Ben benieuwd... de regels die wij hebben verwacht ik niet te zullen gaan verdwijnen.'

Tijdens het spel zegt dezelfde collega:

'Ik neem mijn woorden terug... de regels zijn meer gezamenlijk gemaakte afspraken dan dat het éénzijdig opgestelde regels zijn...'

Spelers / collega's

Heerlijk! Afspraken maken en samen nakomen is leuker dan regels maken en deze moeten naleven en controleren of iemand zich hier aan houdt en vervolgens (indien nodig) een consequentie eraan moeten verbinden. Minder weerstand.

Spelers / collega's

Ik ben zelf enorm blij met dit spel, want het is een prachtige tool om in te zetten. Ontregel speel je met cliënten, collega’s, in teams, met ouders of verwanten. Het resultaat van het spel is minder regels, meer gezamenlijke afspraken, meer zelfbeschikking, regie en inspraak! Het is heel bijzonder. Ik merk echt dat de werk- en leefsfeer is veranderd.

Vollie Oostenveld
Reik

Wat ik vooral heerlijk vond, is dat jullie een digitale vertaling kunnen maken van wat er in onze hoofden speelt. Een droom beeld, wordt dan realiteit en het past ook nog…… Super tof vond ik. Daarnaast erg toegankelijk, geduldig (met digibeten net als ik) en super creatief en inventief!

Anke van Breugel
ASVZ

Een oudere vrouw reageerde als volgt op een lange brief: ‘Ja, lange brieven zijn moeilijker te begrijpen. Dan moet je veel lezen en ben je het eerste alweer vergeten. Kort en bondig, dat is veel beter. […] Ja, zoveel moet je betalen, aan die en die. Klaar. Dat is alles dat je moet weten. Je weet al dat je schulden hebt, dat weet je heus wel. Schrijf het dan gewoon kort en helder op, dan begrijpen wij het gewoon.’

Laaggeletterde uit onderzoek

‘Laaggeletterde mensen zijn – in onze ingewikkelde wereld – extra kwetsbaar als het om hun financiën gaat. Ze kunnen zomaar ‘ja’ zeggen op iets wat zij niet goed begrijpen en in de schulden belanden. Als een schuldeiser dan ook nog een brief vol met moeilijke woorden schrijft, zie er dan nog maar uit te komen. Problematische schulden zijn een veelkoppig monster dat we samen op veel verschillende manieren moeten bestrijden. Dit waardevolle onderzoek maakt duidelijk wat daarbij nodig is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.’

Tamara van Ark
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Klare Koek kan complexe materie snel terugbrengen tot de essentie en op een verassend leuke, simpele en goede manier uitleggen. 

Paul Otter
Syncasso

Vanuit Rabobank hebben we Klare Koek benaderd om mee te denken met een onboarding traject voor een grote groep nieuwe collega’s. De creativiteit die Klare Koek hierbij gebruikt is in de online module goed tot zijn recht gekomen. Daarnaast hebben we een hoge mate van flexibiliteit gevraagd waarbij Klare Koek dit meer dan waar heeft gemaakt. Persoonlijk kijk ik terug op een zeer fijne samenwerking waarbij korte lijntje en een gezonde dosis humor centraal hebben gestaan. Ik kijk uit naar een volgende creatieve samenwerking!

Richard van den Berg
Rabobank Nederland

Klare Koek wist onze boodschap terug te brengen tot de essentie. Dit hebben we samen ontwikkeld tot een mooie animatie waar we erg trots op zijn.

Niels Bloembergen
Reik

Voor ons project, De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven, heeft Klare Koek de techniek en de vormgeving van de e-learning verzorgd. Ze hebben een e-learning vormgegeven voor begeleiders van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking over voeding en beweging. Klare Koek heeft hierin goed meegedacht en daarbij ook écht rekening gehouden met de gebruikers. De gebruikers konden op meerdere momenten meekijken en meedenken met de e-learning. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de e-learning past bij wat begeleiders nodig hebben!

Annelies Overwijk
Hanzehogeschool Groningen

Voor de Mediajungle zochten we niet alleen een appbouwer, maar juist een creatieve kritische meedenker. Een unieke combinatie die we in Klare Koek vonden.

Niels Bloembergen
Reik

Bij Klare Koek denken ze in gezamenlijke kansen en betrokkenheid, voor partners en klanten. Tijdens de samenwerking met Innovatie over Fit en Vaardig op school bleken ze steeds betrouwbaar en integer. Ze laten vernieuwende deskundigheid zien en communiceren helder. In de wereld van ontwikkeling en techniek is dat een uitzonderlijke kwaliteit.

Kortom: een zeer betrouwbare partij.

Rudy Rienstra